ÇALIŞMALAR

Bizlerin hayatı çok değerli olup yaşam ise çok ciddi bir süreçtir. Bu nedenle seçimlerimize ve kararlarımıza dikkat etmeliyiz.

Dünya büyük bir değişim sürecinden geçiyor. Değişimin dışında kalmak olası değil. Yaşananlar ve yaşayacaklarımız sadece bu hayatımızı değil tüm var oluşumuza etki edecek nitelikte. Bu nedenle dünyada geçirdiğimiz bu deneyim sürecinin önemini anlamamız ve gereken hassasiyeti göstermemizde fayda bulunuyor.

Bilincimizin ve enerjimizin yükselmesi en temel başlangıç noktasını oluşturuyor. Çünkü tüm sistem yüksek bilinç ve enerji üzerine kurgulanmış olup

değişime uyum sağlamak ancak bilincimizi ve enerjimizi yükseltmekle mümkün olabiliyor.

Yüksek bilinç ile bu bedende yaşamak aynı zamanda bizim var oluş amacımızı da oluşturuyor. Ayrıca bilincimizin yükselmesi yaşamı da mutluluk veren bir hale dönüştürüyor. Aydınlanma olarak tanımladığımız bu süreci kendimize kolay kılmak adına bazı çalışmalar yapmamızda fayda bulunuyor.

Kendi ruhsal yolculuğumda öğrendiğim ve aldığım tüm derslerimi yol arkadaşlarımla da paylaşmak düşüncesindeyim.

Aşağıda ruhsal gelişim yolculuğumda kullandığım ve benim için çok yararlı olan bazı çalışmalar ve teknikler yer alıyor. Bu çalışmaları yeri geldiğinde ruhsal çalışmalarımızda kullandığımız gibi ayrıca bağımsız çalışmalar olarak da aktarabiliyorum.

Unutmamak gerekir ki “ruhsal gelişim süreci” motivasyon meselesi değildir. Bilinçli seçimlere ve sağ duyuya dayalı bir süreçtir.

RUHSAL DANIŞMANLIK

Yukarıda özetlediğim çerçevede ruhsal yolculuğumuzu sürdürme konusunda birlikte çalışıyoruz ve size en uygun programı oluşturuyoruz.

18 yılı aşan çalışmalarımdan elde ettiğim deneyimlerimi paylaşıyorum. Bu aşamada gereken tek şey sizlerin bu hayatı ve bundan sonra ki yaşamlarınızı nasıl yaşamak istediğinize karar vermeniz…

Ruhsal gelişim çalışmalarımızda ;

-Yaşamın temel prensipleri ve işleyişine dair bilgiler,

-Danışanın zihinsel özellikleri, yaşadığı olumlu ve olumlu olayların yaşanma sebepleri,

-Farkındalık ve Bilinçli Farkındalık boyutunda yol almamız için gereken çalışma ve paylaşımlar,

-İçsel dengenin kurulması,

-Zihinsel arınma ve dönüşüm çalışmaları

-Öğrendiğimiz tüm bilgileri ve zihnimizdeki yeni kodlamaların bilincimiz haline dönüşmesi için gereken teknik ve uygulama çalışmaları

-Enerji ve enerjilerin kullanılmasına dair bilgi ve uygulamalar

çalışmalarımızın içeriğinde yer almaktadır.

Ayrıca Çalışma sürecinde:

– Düşünce yapınızın size hayatı zor kılan yönlerini,

– Güçlü özelliklerinizi,

– Yaşadığınız olumsuzlukları avantaja dönüştürmeyi,

– Kendinizin fark etmediği yeteneklerinizi,

– Gücünüzü kullanmayı,

– Algılarınızı ve sezgilerinizi arttırmayı,

– Yaratıcı gücünüzü,

– Bilinçaltının etkisinden kurtulup bilinçli yaşamayı,

– Kendinizi en doğru şekilde ifade etmeyi,

– Sağlıklı ilişkiler kurmayı ve sürdürmeyi,

– Geleceğinizi isteğiniz doğrultusunda şekillendirmeyi öğrenebilir ve hayatınıza uygulayabilirsiniz.

Sürecin sonunda kişiler, hayatı daha mutlu, huzurlu, bilge, coşkulu ve sağlıklı yaşama olanağına erişebilmektedir.

Ruhsal danışmanlık çalışmalarını birebir veya grup çalışmaları olarak sürüdürüyoruz.

LEMURYA ENERJİ TEKNİKLERİ

Lemurya enerji teknikleri, frekansımızı ve bilincimizi yükseltmek için kullandığımız bir teknik olup, Lemurya’da kullanılan ve bir süredir kanal  bağlantıları/hatırlamalar ile ortaya çıkarılan bilgileri ve uygulamaları içermektedir. Alınan bilgiler Ayça (Tan) Ulusoy ve Gündüz Saka tarafından sistem haline getirilmiştir. 23 Kasım 2002 tarihinde başlayan süreç içerisinde gelen bilgiler, öncelikle kendileri ve onlarla çalışan bir grup tarafından teyitleri alınmış, kullanılmış ve denenmiştir.

Lemurya enerji teknikleri eğitimi iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, kendinize veya ihtiyacı olan bir kişiye yapacağınız fiziksel uygulamaları içermektedir. Ayrıca fizik beden, enerji beden (aura), çakra ve omurga kanalı temizliği ve güçlendirmesi de eğitimin içinde yer almaktadır. Aldığınız eğitim ile mekanlarınızı temizleyip enerjisini sizinle uyumlu hale getirebilirsiniz. Teorik ve pratik bilgiler aktarıldıktan sonra enerjiyi kullanabilmek için inisiye (uyumlama) yapılmaktadır. 1.Aşama eğitimi almış olan kişiler Karmik çözümleme grup çalışmalarına da katılabilirler.

İkinci aşama ağırlıklı olarak alın çakrası ile bağlantılıdır. Üçüncü göz yüklemeleri içerir. Bu çalışmalar sonucunda algılarınız ve sezgilerinizde artış olmaktadır. İkinci aşama eğitim ile negatif kodlamaları ve blokajları çözme çalışmaları öğretilmektedir. Ayrıca enerji transferi ile fiziksel ve mental gönderme çalışmaları yapılabilmektedir. İkinci aşama daha yüksek enerji içeren çalışmalar olup yeni bir inisiye ile tamamlanmaktadır.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Kişisel gelişim sürecinde bizi en çok zorlayan zihinsel konularda çabalarınızı desteklemek amacı ile hazırlanmıştır.

Atölye çalışmaları interaktif çalışmalar olup, konu anlatımlarının yanı sıra yoğun uygulama ve çalışmaları içermektedir.

Atölye çalışmaları aşağıdaki konular işlenmektedir.

– Öfkelerden arınma ve öfke kontrolü

– Korkular

– Kendini sevmek

– Bilinçaltı arınmaları

– Boluk bereket çalışması

– Sınav korkusu

SEMİNERLER

Bu çalışmalar yaşamı daha keyifli kılmak adına adına seçilmiş konuları içermektedir.

Tüm kişisel ve ruhsal gelişim sürecinde ihtiyacımız olan bilgiler ve bu bilgileri hayata geçirmemize yardım edecek çalışmaları içermektedir.

– Yaşamı yönlendiren temel prensipler

– Mutluluk bir seçim mi? Nasıl?

– İlişkiler üzerine…

– Bilinçli ebeveyn olmak- çocuklara dair

– Başarılı kariyer ve ekip olmak

Konularında seminerler düzenlenmektedir.


KURUM ÇALIŞANLARI İÇİN EĞİTİMLER

Kamu kurumu veya özel şirketlerde çalışan ve yöneticiler için yapılan eğitim çalışmalarıdır.

Kurumun hedefleri doğrultusunda kişilerin motivasyonu ve ekip bilincinin yerleşmesi için gereken yaklaşım ve çalışmaları içerir.

Firmanın ihtiyacına göre konu içerikleri ve zamanlama yapılmaktadır.

Sonuçta daha etkili kişi olmak ve çalışma hayatında başarı ve mutluluğu elde etmenin temel prensipleri ve uygulama yolları anlatılmaktadır.

Bu eğitimler aşağıdaki konu başlıklarını içermektedir.

– Ekip olmak

– Başarılı yönetimin ilkeleri

– Etkili insan olmak

IŞIK KÖPRÜSÜ (Karmik Çözümlemeler)

Bazı sorunlarınız bir türlü bitmiyor ve tüm çabanıza rağmen sonuç alamıyorsanız nedeni, diğer hayatlarınızdan yansıyan karmik kodlamalar olabilir. Işık Köprüsü çalışması bugün var olan bir sorunun “karmik” köklerinin ne olduğunu size gösterecek olan bir çalışmadır.

Yoğun enerji kullanılarak uygulama yapılır. Tibet kökenli bir çalışmadır. Uygulamacının yönlendirmesiyle karmik ve bilinçaltı temizleme ve programlama yapılır. Işık Köprüsü hipnoz çalışması değildir. Kişi hatırlama ve anlatma süreci yaşarken bilinci açık kalır. Çalışma sırasında yoğun arınma ve karmik temizleme yapılmaktadır.

BİLİNÇALTI TEMİZLEMELERİ

Doğduğumuz andan itibaren zihnimize yüklenen ve Tanrısal özümüze uygun olmayan kodlamaların bulunması ve temizlenmesine yönelik birebir yapılan bir çalışmadır.

İDT TEKNİĞİ İLE KARMİK OKUMA VE ENERJİ ÇALIŞMALARI

Kendinizi tanıma sürecinde iseniz, enerjinizi ve tüm özelliklerinizi en doğru şekilde kullanmak ve hedefe bir an önce ulaşmak istiyorsanız önce enerjinizin niteliği, karmik özelliklerinizi ve yaşam amacınızı tespit etmelisiniz.

Yoğun enerji kullanarak gerçekleştirilen ve bire bir bir uygulama olan İDT (İçe Dönüş Teknikleri) ile gerekli analizleri yaparak, elde edilen sonuçlara göre size özel bir program oluşturuluyor

KİŞİSEL ENERJİ UYGULAMALARI, ÇAKRA ve AURA (ENERJİ BEDEN) TEMİZLİĞİ

Sağlıklı, huzurlu ve nitelikli bir yaşam için çakralarımızın ve auramızın temiz ve dengede olması gerekir. Yaşanan olayların izleri, çakralarımızın ve bedenimizin içindeki enerji kanallarının tıkanmasına, fiziksel ve ruhsal sorunların oluşmasına yol açmaktadır.

Bu çalışma, yaşanmış olumsuz olayların ve travmaların çakralarda ve enerji alanlarındaki izlerinin ve yansımalarının temizlenmesi, daha sağlıklı bir enerji akışının sağlanması amacıyla yapılmaktadır.

REİKİ

Reiki, evreni var eden yaşam enerjisi anlamındadır ve bir “Enerji Dengeleme Tekniği”dir. İnsanda, enerjinin dengelenmesi, fiziksel olarak iyileşmenin yanı sıra kişinin duygusal, zihinsel ve ruhsal yapısında da olumlu gelişmelerin ortaya çıkmasını sağlar. Reiki hem enerjimizi hem de bilincimizi gelişimine önemli bir katkı sağlayan etkili bir teknik olması nedeniyle ruhsal gelişim çalışmalarında destekleyici teknik olarak kullanılmaktadır. Herkes tarafından rahatlıkla öğrenilebilir ve uygulanabilir.

Reiki eğitiminde üç aşama bulunmaktadır. Kişiler 1. aşamadan başlayarak Reiki eğitimine katılırlar. Bir aşamayı bitiren öğrenci bir sonraki aşamaya eğer arzu ederse devam eder. Her aşama için uyumlama yapılmaktadır. Uyumlamayı yetkin bir eğitmenden alması gerekmekte olup uyumlama sırasında öğrenci ile eğitmen bir arada bulunmalıdır. Uzaktan uyumlama yapılmayıp böyle bir uygulamanın Reiki tekniği ile bir ilişkisi yoktur.