RUHSAL GELİŞİM ve TEMEL İLKELER

Tanrı ile hep birlikte bir oyun oynuyoruz. Oyunun adı sevgiyi bul ve yaşa. İnsanlar kaybettikleri sevgiyi bulduklarında oyun bitecek. Ve bulanlar, muhteşem bir güzellikte yeni bir oyuna geçecek. İşte bu kitap size sevgiyi bulma adına farkındalık yaratmak, sevginin önündeki engelleri kaldırmak, kim olduğumuzu hatırlamak ve sevgi olmak için yürüdüğümüz yolda destek vermeyi amaçlıyor.

Bu çerçevede Ruhsal gelişimi tüm boyutları ve ilkeleri ile birlikte bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor. Bu yolda bilinmesi ve yapılması gerekenler detaylı bir şekilde anlatılıyor.

Ayrıca ders notları bölümü ile bu süreçte ihtiyacımız olan ve sayfalar tutabilecek konular özünden ve içeriğinden bir şey kaybetmeden damıtılmış bir biçimde sunuluyor.


DÖNÜŞ YOLU AÇILDI

İçinde bulunduğumuz dönemin farklı bir özelliği bulunuyor. Artık yolun sonuna geldik. Yuvadan ayrıldık, yani Tanrı ‘nın bir parçası olarak O’ndan var olduk, şimdi tekrar O’na yani yuvaya dönüyoruz. Dönüş yolu Açıldı.


AYDINLANMA ÜZERİNE NOTLAR

Aydınlanma Tanrı gibi düşünmektir. Önce O’nunla tanışmalı ve anlamalıyız. Daha sonra O’nun gibi yaşama bakmaya başladığımızda herşey farklı olacaktır. Bence denemeye değer…

GÜNDÜZ’DEN

Kendi içimize dönüp ve duygularımız yoğunlaştığında ortaya neyin çıkacağını bazen tahmin etmek zor olabiliyor. Şiirlerimde böyle bir dönmede ortaya çıktı ve sizlerle paylaşıyorum.